MMM
YYYY
 • Interactions between invasive plants and heavy metal stresses: a review
 • 2021-08-27
 • Jian Li, Zhanrui Leng, Yueming Wu, Yizhou Du, Zhicong Dai, Asim Biswas, Xiaojun Zheng, Guanlin Li, Esawy kasem Mahmoud, Hui Jia, Daolin Du
 • Journal of Plant Ecology
 • Litterfall seasonality and adaptive strategies of tropical and subtropical evergreen forests in China
 • 2021-08-27
 • Yuhang Dai, Fanxi Gong, Xueqin Yang, Xiuzhi Chen, Yongxian Su, Liyang Liu, Jianping Wu, Xiaodong Liu, Qingling Sun
 • Journal of Plant Ecology
 • Driver's Illegal Driving Behavior Detection with SSD Approach
 • 2021-08-26
 • Tao Yang, Jin Yang, Jicheng Meng
 • 2021 IEEE 2nd International Conference on Pattern Recognition and Machine Learning (PRML)
 • Joint D2D Collaboration and Task Offloading for Edge Computing: A Mean Field Graph Approach
 • 2021-08-26
 • Xiong Wang, Jiancheng Ye, John C.S. Lui
 • 2021 IEEE/ACM 29th International Symposium on Quality of Service (IWQOS)
 • Clean: Minimize Switch Queue Length via Transparent ECN-proxy in Campus Networks
 • 2021-08-26
 • Xiaojie Huang, Jiaqing Dong, Wenzheng Yang, Chen Tian, Jun Zhou, Yi Kai; Mingjie Cai, Nai Xia, Wanchun Dou, Guihai Chen
 • 2021 IEEE/ACM 29th International Symposium on Quality of Service (IWQOS)
 • pSAV: A Practical and Decentralized Inter-AS Source Address Validation
 • 2021-08-26
 • Jiamin Cao, Ying Liu, Mingxing Liu, Lin He, Yihao Jia, Fei Yang
 • 2021 IEEE/ACM 29th International Symposium on Quality of Service (IWQOS)
 • Designing Approximate and Deployable SRPT Scheduler: A Unified Framework
 • 2021-08-26
 • Zhiyuan Wang, Jiancheng Ye, Dong Lin, Yipei Chen, John C.S. Lui
 • 2021 IEEE/ACM 29th International Symposium on Quality of Service (IWQOS)
 • A Proactive Failure Tolerant Mechanism for SSDs Storage Systems based on Unsupervised Learning
 • 2021-08-26
 • Hao Zhou, Zhiheng Niu, Gang Wang, XiaoGuang Liu, Dongshi Liu, Bingnan Kang, Hu Zheng, Yong Zhang
 • 2021 IEEE/ACM 29th International Symposium on Quality of Service (IWQOS)
 • Context-aware Telco Outdoor Localization
 • 2021-08-24
 • Yige Zhang, Weixiong Rao, Mingxuan Yuan, Jia Zeng, Pan Hui
 • arXiv
 • CMML: Contextual Modulation Meta Learning for Cold-Start Recommendation
 • 2021-08-24
 • Xidong Feng, Chen Chen, Dong Li, Mengchen Zhao, Jianye Hao, Jun Wang
 • arXiv
 • 1 2 3 4 5 6 7 ... 13
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper