MMM
YYYY
 • Fast source mask co-optimization method for high-NA EUV lithography
 • 2024-04-25
 • Ziqi Li, Lisong Dong, Xu Ma, Yayi Wei
 • Opto-Electronic Advances
 • Polariton lasing in Mie-resonant perovskite nanocavity
 • 2024-04-25
 • Mikhail A. Masharin, Daria Khmelevskaia, Valeriy I. Kondratiev, Daria I. Markina, Anton D. Utyushev, Dmitriy M. Dolgintsev, Alexey D. Dmitriev, Vanik A. Shahnazaryan, Anatoly P. Pushkarev, Furkan Isik, Ivan V. Iorsh, Ivan A. Shelykh, Hilmi V. Demir, Anton K. Samusev, Sergey V. Makarov
 • Opto-Electronic Advances
 • High-Q resonant Terahertz metasurfaces
 • 2024-04-25
 • Manukumara Manjappa, Yuri Kivshar
 • Opto-Electronic Advances
 • Ultrahigh performance passive radiative cooling by hybrid polar dielectric metasurface thermal emitters
 • 2024-03-12
 • Yinan Zhang, Yinggang Chen, Tong Wang, Qian Zhu, Min Gu
 • Opto-Electronic Advances
 • Efficient stochastic parallel gradient descent training for on-chip optical processor
 • 2024-04-25
 • Yuanjian Wan, Xudong Liu, Guangze Wu, Min Yang, Guofeng Yan, Yu Zhang, Jian Wang
 • Opto-Electronic Advances
 • High-intensity spatial-mode steerable frequency up-converter toward on-chip integration
 • 2024-04-24
 • Haizhou Huang, Huaixi Chen, Huagang Liu, Zhi Zhang, Xinkai Feng, Jiaying Chen, Hongchun Wu, Jing Deng, Wanguo Liang, Wenxiong Lin
 • Opto-Electronic Science
 • Unraveling the efficiency losses and improving methods in quantum dot-based infrared up-conversion photodetectors
 • 2024-04-24
 • Jiao Jiao Liu, Xinxin Yang, Qiulei Xu, Ruiguang Chang, Zhenghui Wu, Huaibin Shen
 • Opto-Electronic Science
 • Ultrafast dynamics of femtosecond laser-induced high spatial frequency periodic structures on silicon surfaces
 • 2024-03-22
 • Ruozhong Han, Yuchan Zhang, Qilin Jiang, Long Chen, Kaiqiang Cao, Shian Zhang, Donghai Feng, Zhenrong Sun, Tianqing Jia
 • Opto-Electronic Science
 • Optical scanning endoscope via a single multimode optical fiber
 • 2024-03-22
 • Guangxing Wu, Runze Zhu, Yanqing Lu, Minghui Hong, Fei Xu
 • Opto-Electronic Science
 • Self-polarized RGB device realized by semipolar micro-LEDs and perovskite-in-polymer films for backlight applications
 • 2024-03-20
 • Tingwei Lu, Yue Lin, Tianqi Zhang, Yue Huang, Xiaotong Fan, Shouqiang Lai, Yijun Lu, Hao-Chung Kuo, Zhong Chen, Tingzhu Wu, Rong Zhang
 • Opto-Electronic Advances
 • 1 2 3 4 ... 63
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper