MMM
YYYY
 • Ultrafast dynamics of femtosecond laser-induced high spatial frequency periodic structures on silicon surfaces
 • 2024-03-22
 • Ruozhong Han, Yuchan Zhang, Qilin Jiang, Long Chen, Kaiqiang Cao, Shian Zhang, Donghai Feng, Zhenrong Sun, Tianqing Jia
 • Opto-Electronic Science
 • Optical scanning endoscope via a single multimode optical fiber
 • 2024-03-22
 • Guangxing Wu, Runze Zhu, Yanqing Lu, Minghui Hong, Fei Xu
 • Opto-Electronic Science
 • Self-polarized RGB device realized by semipolar micro-LEDs and perovskite-in-polymer films for backlight applications
 • 2024-03-20
 • Tingwei Lu, Yue Lin, Tianqi Zhang, Yue Huang, Xiaotong Fan, Shouqiang Lai, Yijun Lu, Hao-Chung Kuo, Zhong Chen, Tingzhu Wu, Rong Zhang
 • Opto-Electronic Advances
 • A highly sensitive LITES sensor based on a multi-pass cell with dense spot pattern and a novel quartz tuning fork with low frequency
 • 2024-03-20
 • Yahui Liu, Shunda Qiao, Chao Fang, Ying He, Haiyue Sun, Jian Liu, Yufei Ma
 • Opto-Electronic Advances
 • Multi-wavelength nanowire micro-LEDs for future high speed optical communication
 • 2024-03-20
 • Ayush Pandey, Zetian Mi
 • Opto-Electronic Advances
 • Luminescence regulation of Sb3+ in 0D hybrid metal halides by hydrogen bond network for optical anti-counterfeiting
 • 2024-03-20
 • Dehai Liang, Saif M. H. Qaid, Xin Yang, Shuangyi Zhao, Binbin Luo, Wensi Cai, Qingkai Qian, Zhigang Zang
 • Opto-Electronic Advances
 • Breaking the optical efficiency limit of virtual reality with a nonreciprocal polarization rotator
 • 2024-03-20
 • Yuqiang Ding, Zhenyi Luo, Garimagai Borjigin, Shin-Tson Wu
 • Opto-Electronic Advances
 • Simultaneously realizing thermal and electromagnetic cloaking by multi-physical null medium
 • 2024-02-29
 • Yichao Liu, Xiaomin Ma, Kun Chao, Fei Sun, Zihao Chen, Jinyuan Shan, Hanchuan Chen, Gang Zhao, Shaojie Chen
 • Opto-Electronic Science
 • Data-driven polarimetric imaging: a review
 • 2024-02-24
 • Kui Yang, Fei Liu, Shiyang Liang, Meng Xiang, Pingli Han, Jinpeng Liu, Xue Dong, Yi Wei, Bingjian Wang, Koichi Shimizu, Xiaopeng Shao
 • Opto-Electronic Science
 • Generation of lossy mode resonances (LMR) using perovskite nanofilms
 • 2024-02-26
 • Dayron Armas, Ignacio R. Matias, M. Carmen Lopez-Gonzalez, Carlos Ruiz Zamarreño, Pablo Zubiate, Ignacio del Villar, Beatriz Romero
 • Opto-Electronic Advances
 • 1 2 3 4 ... 62
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper