MMM
YYYY
 • Towards the performance limit of catenary meta-optics via field-driven optimization
 • 2024-01-31
 • Siran Chen, Yingli Ha, Fei Zhang, Mingbo Pu, Hanlin Bao, Mingfeng Xu, Yinghui Guo, Yue Shen, Xiaoliang Ma, Xiong Li, Xiangang Luo
 • Opto-Electronic Advances
 • Broadband high-efficiency dielectric metalenses based on quasi-continuous nanostrips
 • 2024-01-31
 • Xiaohu Zhang, Qinmiao Chen, Dongliang Tang, Kaifeng Liu, Haimo Zhang, Lintong Shi, Mengyao He, Yongcai Guo, Shumin Xiao
 • Opto-Electronic Advances
 • Strong coupling and catenary field enhancement in the hybrid plasmonic metamaterial cavity and TMDC monolayers
 • 2024-01-24
 • Andergachew Mekonnen Berhe, Khalil As'ham, Ibrahim Al-Ani, Haroldo T. Hattori, Andrey E. Miroshnichenko
 • Opto-Electronic Advances
 • Fast source mask co-optimization method for high-NA EUV lithography
 • 2024-04-25
 • Ziqi Li, Lisong Dong, Xu Ma, Yayi Wei
 • Opto-Electronic Advances
 • Polariton lasing in Mie-resonant perovskite nanocavity
 • 2024-04-25
 • Mikhail A. Masharin, Daria Khmelevskaia, Valeriy I. Kondratiev, Daria I. Markina, Anton D. Utyushev, Dmitriy M. Dolgintsev, Alexey D. Dmitriev, Vanik A. Shahnazaryan, Anatoly P. Pushkarev, Furkan Isik, Ivan V. Iorsh, Ivan A. Shelykh, Hilmi V. Demir, Anton K. Samusev, Sergey V. Makarov
 • Opto-Electronic Advances
 • High-Q resonant Terahertz metasurfaces
 • 2024-04-25
 • Manukumara Manjappa, Yuri Kivshar
 • Opto-Electronic Advances
 • Ultrahigh performance passive radiative cooling by hybrid polar dielectric metasurface thermal emitters
 • 2024-03-12
 • Yinan Zhang, Yinggang Chen, Tong Wang, Qian Zhu, Min Gu
 • Opto-Electronic Advances
 • Efficient stochastic parallel gradient descent training for on-chip optical processor
 • 2024-04-25
 • Yuanjian Wan, Xudong Liu, Guangze Wu, Min Yang, Guofeng Yan, Yu Zhang, Jian Wang
 • Opto-Electronic Advances
 • High-intensity spatial-mode steerable frequency up-converter toward on-chip integration
 • 2024-04-24
 • Haizhou Huang, Huaixi Chen, Huagang Liu, Zhi Zhang, Xinkai Feng, Jiaying Chen, Hongchun Wu, Jing Deng, Wanguo Liang, Wenxiong Lin
 • Opto-Electronic Science
 • Unraveling the efficiency losses and improving methods in quantum dot-based infrared up-conversion photodetectors
 • 2024-04-24
 • Jiao Jiao Liu, Xinxin Yang, Qiulei Xu, Ruiguang Chang, Zhenghui Wu, Huaibin Shen
 • Opto-Electronic Science
 • 1 2 3 4 5 ... 64
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper