MMM
YYYY
 • Towards integrated mode-division demultiplexing spectrometer by deep learning
 • 2022-11-01
 • Ze-huan Zheng, Sheng-ke Zhu, Ying Chen, Huanyang Chen, Jin-hui Chen
 • Opto-Electronic Science
 • Crosstalk-free achromatic full Stokes imaging polarimetry metasurface enabled by polarization-dependent phase optimization
 • 2022-09-30
 • Yaxin Zhang, Mingbo Pu, Jinjin Jin1, Xinjian Lu, Yinghui Guo, Jixiang Cai, Fei Zhang, Yingli Ha, Qiong He, Mingfeng Xu, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
 • Opto-Electronic Advances
 • Photo-processing of perovskites: current research status and challenges
 • 2022-11-23
 • Dezhi Tan, Ke Sun, Zengling Li, Beibei Xu, Jianrong Qiu
 • Opto-Electronic Science
 • Learning-based joint UAV trajectory and power allocation optimization for secure IoT networks
 • 2022-08-24
 • Dan Deng, Xingwang Li, Varun Menon, Md Jalil Piran, Hui Chen, Mian Ahmad Jan
 • Digital Communications and Networks
 • 3D imaging lipidometry in single cell by in-flow holographic tomography
 • 2022-08-25
 • Daniele Pirone, Daniele Sirico, Lisa Miccio, Vittorio Bianco, Martina Mugnano, Danila del Giudice, Gianandrea Pasquinelli, Sabrina Valente, Silvia Lemma, Luisa Iommarini, Ivana Kurelac, Pasquale Memmolo, Pietro Ferraro
 • Opto-Electronic Advances
 • Carnivorous plants inspired shape-morphing slippery surfaces
 • 2022-08-25
 • Dong-Dong Han, Yong-Lai Zhang, Zhao-Di Chen, Ji-Chao Li, Jia-Nan Ma, Jiang-Wei Mao, Hao Zhou, Hong-Bo Sun
 • Opto-Electronic Advances
 • Large-scale and high-quality III-nitride membranes through microcavity-assisted crack propagation by engineering tensile-stressed Ni layers
 • 2022-10-28
 • Jung-Hong Min, Kwangjae Lee, Tae-Hoon Chung, Jung-Wook Min, Kuang-Hui L1, Chun Hong Kang, Hoe-Min Kwak, Tae-Hyeon Kim, Youyou Yuan, Kyoung-Kook Kim, Dong-Seon Lee, Tien Khee Ng, Boon S. Ooi
 • Opto-Electronic Science
 • Spatiotemporal Fourier transform with femtosecond pulses for on-chip devices
 • 2022-08-10
 • Yulong Wang, Changjun Min, Yuquan Zhang, Xiaocong Yuan
 • Opto-Electronic Advances
 • Microchip imaging cytometer: making healthcare available, accessible, and affordable
 • 2022-08-03
 • Xilong Yuan, Todd Darcie, Ziyin Wei, J Stewart Aitchison
 • Opto-Electronic Advances
 • Metasurface-based nanoprinting: principle, design and advances
 • 2022-10-28
 • Rao Fu, Kuixian Chen, Zile Li, Shaohua Yu, Guoxing Zheng
 • Opto-Electronic Science
 • 1 2 3 4 5 6 ... 52
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper