MMM
YYYY
 • Paper-based WS₂ photodetectors fabricated by all-dry techniques
 • 2023-11-15
 • Francesco Pieri, Gianluca Fiori
 • Opto-Electronic Advances
 • Spatiotemporal hemodynamic monitoring via configurable skin-like microfiber Bragg grating group
 • 2023-11-15
 • Hengtian Zhu, Junxian Luo, Qing Dai, Shugeng Zhu, Huan Yang, Kanghu Zhou, Liuwei Zhan, Biao Xu, Ye Chen, Yanqing Lu, Fei Xu
 • Opto-Electronic Advances
 • Physics-data-driven intelligent optimization for large-aperture metalenses
 • 2023-11-15
 • Yingli Ha, Yu Luo, Mingbo Pu, Fei Zhang, Qiong He, Jinjin Jin, Mingfeng Xu, Yinghui Guo, Xiaogang Li, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
 • Opto-Electronic Advances
 • Non-volatile dynamically switchable color display via chalcogenide stepwise cavity resonators
 • 2023-08-30
 • Kuan Liu, Zhenyuan Lin, Bing Han, Minghui Hong, Tun Cao
 • Opto-Electronic Advances
 • Pluggable multitask diffractive neural networks based on cascaded metasurfaces
 • 2023-07-26
 • Cong He, Dan Zhao, Fei Fan, Hongqiang Zhou, Xin Li, Yao Li4, Junjie Li, Fei Dong, Yin-Xiao Miao, Yongtian Wang, Lingling Huang
 • Opto-Electronic Advances
 • Metasurfaces for near-eye display applications
 • 2023-10-31
 • Yan Li, Xiaojin Huang, Shuxin Liu, Haowen Liang, Yuye Ling1, Yikai Su
 • Opto-Electronic Science
 • A review of liquid crystal spatial light modulators: devices and applications
 • 2023-10-31
 • Yiqian Yang, Andrew Forbes, Liangcai Cao
 • Opto-Electronic Science
 • Knot-inspired optical sensors for slip detection and friction measurement in dexterous robotic manipulation
 • 2023-10-31
 • Jing Pan, Qi Wang, Shuaikang Gao, Zhang Zhang, Yu Xie, Longteng Yu, Lei Zhang
 • Opto-Electronic Advances
 • Artificial intelligence-assisted chiral nanophotonic designs
 • 2023-10-31
 • Xuanru Zhang, Tie Jun Cui
 • Opto-Electronic Advances
 • Three-dimensional isotropic microfabrication in glass using spatiotemporal focusing of high-repetition-rate femtosecond laser pulses
 • 2023-10-31
 • Yuanxin Tan, Haotian Lv, Jian Xu, Aodong Zhang, Yunpeng Song, Jianping Yu, Wei Chen, Yuexin Wan, Zhaoxiang Liu, Zhaohui Liu, Jia Qi, Yangjian Cai, Ya Cheng
 • Opto-Electronic Advances
 • 1 2 3 4 5 6 ... 61
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper