MMM
YYYY
 • Screening criteria of mRNA indicators for wound age estimation
 • 2022-05-11
 • Qiuxiang Du, Tana Dong, Yuanxin Liu, Xiyan Zhu, Na Li, Lihong Dang, Jie Cao, Qianqian Jin, Junhong Sun
 • Forensic Sciences Research
 • The real-time dynamic holographic display of LN:Bi,Mg crystals and defect-related electron mobility
 • 2022-07-27
 • Shuolin Wang, Yidong Shan, Dahuai Zheng, Shiguo Liu, Fang Bo, Hongde Liu, Yongfa Kong, Jingjun Xu
 • Opto-Electronic Advances
 • Highly sensitive and fast response strain sensor based on evanescently coupled micro/nanofibers
 • 2022-07-15
 • Wen Yu, Ni Yao, Jing Pan, Wei Fang, Xiong Li, Limin Tong, Lei Zhang
 • Opto-Electronic Advances
 • 0.35% THz pulse conversion efficiency achieved by Ti:sapphire femtosecond laser filamentation in argon at 1 kHz repetition rate
 • 2022-07-27
 • Zhiqiang Yu, Nan Zhang, Jianxin Wang, Zijie Dai, Cheng Gong, Lie Lin, Lanjun Guo, Weiwei Liu
 • Opto-Electronic Advances
 • All-optical logic gate computing for high-speed parallel information processing
 • 2022-09-07
 • Shuming Jiao, Junwei Liu, Liwen Zhang, Feihong Yu, Guomeng Zuo, Jingming Zhang, Fang Zhao, Weihao Lin, Liyang Shao
 • Opto-Electronic Science
 • Photonic synapses with ultralow energy consumption for artificial visual perception and brain storage
 • 2022-06-24
 • Caihong Li, Wen Du, Yixuan Huang, Jihua Zou, Lingzhi Luo, Song Sun, Alexander O. Govorov, Jiang Wu, Hongxing Xu, Zhiming Wang
 • Opto-Electronic Advances
 • 100 Hertz frame-rate switching three-dimensional orbital angular momentum multiplexing holography via cross convolution
 • 2022-09-07
 • Weijia Meng, Yilin Hua, Ke Cheng, Baoli Li, Tingting Liu, Qinyu Chen, Haitao Luan, Min Gu, Xinyuan Fang
 • Opto-Electronic Science
 • Laser-induced periodic surface structured electrodes with 45% energy saving in electrochemical fuel generation through field localization
 • 2022-06-02
 • Chaudry Sajed Saraj, Subhash C. Singh, Gopal Verma, Rahul A Rajan, Wei Li, Chunlei Guo
 • Opto-Electronic Advances
 • High performance integrated photonic circuit based on inverse design method
 • 2022-06-01
 • Huixin Qi, Zhuochen Du, Xiaoyong Hu, Jiayu Yang, SaiSai Chu, Qihuang Gong
 • Opto-Electronic Advances
 • A modified weighted high-resolution adaptive range estimation method for active sonar
 • 2021-10-02
 • ZHANG Shuhao, MA Xiaochuan, WANG Lei, SONG Qiyan, ZHAN Fei
 • Chinese Journal of Acoustics
 • 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 54
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper