MMM
YYYY
 • 2D Nb₂CTₓ MXene/MoS₂ heterostructure construction for nonlinear optical absorption modulation
 • 2023-10-31
 • Yiduo Wang, Yingwei Wang, Yulan Dong, Li Zhou, Jianlong Kang, Ning Wang, Yejun Li, Xiaoming Yuan, Zhengwei Zhang, Han Huang, Mengqiu Long, Si Xiao1, Jun He
 • Opto-Electronic Advances
 • All-fiber ellipsometer for nanoscale dielectric coatings
 • 2023-10-31
 • Jose Javier Imas, Ignacio R. Matías, Ignacio Del Villa, Aritz Ozcáriz, Carlos Ruiz Zamarreño, Jacques Albert
 • Opto-Electronic Advances
 • Wide-spectrum optical synthetic aperture imaging via spatial intensity interferometry
 • 2023-3-10
 • Chunyan Chu, Zhentao Liu, Mingliang Chen, Xuehui Shao, Guohai Situ, Yuejin Zhao, Shensheng Han
 • Opto-Electronic Advances
 • High-resolution visible imaging with piezoelectric deformable secondary mirror: experimental results at the 1.8-m adaptive telescope
 • 2023-10-18
 • Youming Guo, Kele Chen, Jiahui Zhou, Zhengdai Li, Wenyu Han, Xuejun Rao, Hua Bao, Jinsheng Yang, Xinlong Fan, Changhui Rao
 • Opto-Electronic Advances
 • Vectorial spin-orbital Hall effect of light upon tight focusing and its experimental observation in azopolymer films
 • 2023-07-20
 • Alexey Porfirev, Svetlana Khonina, Andrey Ustinov, Nikolay Ivliev, Ilya Golub
 • Opto-Electronic Science
 • 8-nm narrowband photodetection in diamonds
 • 2023-08-27
 • Lemin Jia, Lu Cheng, Wei Zheng
 • Opto-Electronic Science
 • Recent developments in deep-ultraviolet sterilization of human respiratory RNA viruses
 • 2023-09-27
 • Tingzhu Wu, Shouqiang Lai, Zhong Chen, Hao-Chung Kuo
 • Opto-Electronic Advances
 • Broadband and continuous wave pumped second-harmonic generation from microfiber coated with layered GaSe crystal
 • 2023-09-27
 • Zhen Hao, Biqiang Jiang, Yuxin Ma, Ruixuan Yi, Xuetao Gan, Jianlin Zhao
 • Opto-Electronic Advances
 • ITO-free silicon-integrated perovskite electrochemical cell for light-emission and light-detection
 • 2023-09-27
 • Maria Baeva, Dmitry Gets, Artem Polushkin, Aleksandr Vorobyov, Aleksandr Goltaev, Vladimir Neplokh, Alexey Mozharov, Dmitry V. Krasnikov, Albert G. Nasibulin, Ivan Mukhin ergey Makarov
 • Opto-Electronic Advances
 • Rapid inactivation of human respiratory RNA viruses by deep ultraviolet irradiation from light-emitting diodes on a high-temperature-annealed AlN/Sapphire template
 • 2023-09-27
 • Ke Jiang, Simeng Liang, Xiaojuan Sun, Jianwei Ben, Liang Qu, Shanli Zhang, Yang Chen, Yucheng Zheng, Ke Lan, Dabing Li, Ke Xu
 • Opto-Electronic Advances
 • 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 63
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper