MMM
YYYY
 • 4K-DMDNet: diffraction model-driven network for 4K computer-generated holography
 • 2023-05-30
 • Kexuan Liu, Jiachen Wu, Zehao He, Liangcai Cao
 • Opto-Electronic Advances
 • A bioinspired flexible optical sensor for force and orientation sensing
 • 2023-05-30
 • Lei Zhang, Limin Tong
 • Opto-Electronic Advances
 • Terahertz technology in intraoperative neurodiagnostics: A review
 • 2023-05-30
 • Nikita V. Chernomyrdin, Guzel R. Musina1, Pavel V. Nikitin, Irina N. Dolganova, Anna S. Kucheryavenko, Anna I. Alekseeva, Yuye Wang, Degang Xu, Qiwu Shi, Valery V. Tuchin, Kirill I. Zaytsev
 • Opto-Electronic Advances
 • All-optical vector visual cryptography with high security and rapid decryption
 • 2023-05-30
 • Zhekun Chen, Minghui Hong
 • Opto-Electronic Advances
 • Hybrid bound states in the continuum in terahertz metasurfaces
 • 2023-05-18
 • Junxing Fan, Zuolong Li, Zhanqiang Xue, Hongyang Xing, Dan Lu1, Guizhen Xu, Jianqiang Gu, Jiaguang Han, Longqing Cong
 • Opto-Electronic Science
 • Deep learning assisted variational Hilbert quantitative phase imaging
 • 2023-05-18
 • Zhuoshi Li, Jiasong Sun, Yao Fan, Yanbo Jin, Qian Shen, Maciej Trusiak, Maria Cywińska, Peng Gao, Qian Chen, Chao Zuo
 • Opto-Electronic Science
 • Top-down control of bottom-up material synthesis @ nanoscale
 • 2023-04-28
 • Saulius Juodkazis
 • Opto-Electronic Advances
 • Deep learning enhanced NIR-II volumetric imaging of whole mice vasculature
 • 2023-04-28
 • Sitong Wu, Zhihao Yang, Chenguang Ma, Xun Zhang, Chao Mi, Jiajia Zhou, Zhiyong Guo, Dayong Jin
 • Opto-Electronic Advances
 • Beam splitter benefits from topological antichiral edge states
 • 2023-04-28
 • Gui-Geng Liu, Baile Zhang
 • Opto-Electronic Advances
 • Tailoring spatiotemporal dynamics of plasmonic vortices
 • 2023-04-28
 • Xinyao Yuan, Quan Xu, Yuanhao Lang, Xiaohan Jiang, Yuehong Xu, Xieyu Chen, Jie Han, Xueqian Zhang, Jiaguang Han, Weili Zhang
 • Opto-Electronic Advances
 • 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 59
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper