MMM
YYYY
 • Photonic spin Hall effect: fundamentals and emergent applications
 • 2022-07-14
 • Shuoqing Liu, Shizhen Chen, Shuangchun Wen, Hailu Luo
 • Opto-Electronic Science
 • The reservoir learning power across quantum many-body localization transition
 • 2022-06-15
 • Wei Xia, Jie Zou, Xingze Qiu, Xiaopeng Li
 • Frontiers of Physics
 • Broad-band spatial light modulation with dual epsilon-near-zero modes
 • 2022-05-27
 • Long Wen, Xianghong Nan, Jiaxiang Li, David R. S. Cumming, Xin Hu, Qin Chen
 • Opto-Electronic Advances
 • Incorporation of a histone mutant with H3K56 site substitution perturbs the replication machinery in mouse embryonic stem cells
 • 2022-03-08
 • Xuan Kang, Xiaomei Yang, Xiaobo Guo, Yabin Li, Chenxin Yang, Huimin Wei, Jianfeng Chang
 • Journal of Molecular Cell Biology
 • Highly sensitive and miniature microfiber-based ultrasound sensor for photoacoustic tomography
 • 2022-04-13
 • Liuyang Yang, Yanpeng Li, Fang Fang, Liangye Li, Zhijun Yan, Lin Zhang, Qizhen Sun
 • Opto-Electronic Advances
 • A small microring array that performs large complex-valued matrix-vector multiplication
 • 2022-06-15
 • Junwei Cheng, Yuhe Zhao, Wenkai Zhang, Hailong Zhou, Dongmei Huang, Qing Zhu, Yuhao Guo, Bo Xu, Jianji Dong, Xinliang Zhang
 • Frontiers of Optoelectronics
 • Time resolved studies reveal the origin of the unparalleled high efficiency of one nanosecond laser ablation in liquids
 • 2022-06-22
 • Sarah Dittrich, Maximilian Spellauge, Stephan Barcikowski, Heinz P. Huber, Bilal Gökce
 • Opto-Electronic Advances
 • The association between frailty of older stroke patients during hospitalization and one-year all-cause mortality: A multicenter survey in China
 • 2022-04-09
 • Xiao-Ming Zhang, Jing Jiao, Tao Xu, Xin-Juan Wu
 • International Journal of Nursing Sciences
 • An overview on the principle of inkjet printing technique and its application in micro-display for augmented/virtual realities
 • 2022-06-25
 • Xiao Yang, Yue Lin, Tingzhu Wu, Zijun Yan, Zhong Chen, Hao-Chung Kuo, Rong Zhang
 • Opto-Electronic Advances
 • Cannabidiol prevents depressive-like behaviors through the modulation of neural stem cell differentiation
 • 2022-04-26
 • Ming Hou, Suji Wang, Dandan Yu, Xinyi Lu, Xiansen Zhao, Zhangpeng Chen, Chao Yan
 • Frontiers of Medicine
 • 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 51
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper