MMM
YYYY
 • Deep-ultraviolet photonics for the disinfection of SARS-CoV-2 and its variants (Delta and Omicron) in the cryogenic environment
 • 2023-09-27
 • Wenyu Kang, Jing Zheng, Jiaxin Huang, Lina Jiang, Qingna Wang, Zhinan Guo, Jun Yin, Xianming Deng, Ye Wang, Junyong Kang
 • Opto-Electronic Advances
 • In-fiber photoelectric device based on graphene-coated tilted fiber grating
 • 2023-09-07
 • Biqiang Jiang, Yueguo Hou, Jiexing Wu 吴洁星, Yuxin Ma, Xuetao Gan, Jianlin Zhao
 • Opto-Electronic Science
 • Solar cell-based hybrid energy harvesters towards sustainability
 • 2023-09-07
 • Tianxiao Xiao, Suo Tu, Suzhe Liang, Renjun Guo, Ting Tian, Peter Müller-Buschbaum
 • Opto-Electronic Science
 • Planar peristrophic multiplexing metasurfaces
 • 2023-08-31
 • Jia Chen, Dapeng Wang, Guangyuan Si, Siew Lang Teo, Qian Wang, Jiao Lin
 • Opto-Electronic Advances
 • Advancing nonlinear nanophotonics: harnessing membrane metasurfaces for third-harmonic generation and imaging
 • 2023-08-31
 • Mingbo Pu, Xiangang Luo
 • Opto-Electronic Advances
 • Direct field-to-pattern monolithic design of holographic metasurface via residual encoder-decoder convolutional neural network
 • 2023-08-31
 • Ruichao Zhu, Jiafu Wang, Tianshuo Qiu, Dingkang Yang, Bo Feng, Zuntian Chu, Tonghao Liu, Yajuan Han, Hongya Chen, Shaobo Qu
 • Opto-Electronic Advances
 • A novel method for designing crosstalk-free achromatic full Stokes imaging polarimeter
 • 2023-08-31
 • Jinghua Teng
 • Opto-Electronic Advances
 • Third-harmonic generation and imaging with resonant Si membrane metasurface
 • 2023-08-31
 • Ze Zheng, Lei Xu, Lujun Huang, Daria Smirnova, Khosro Zangeneh Kamali, Arman Yousefi, Fu Deng, Rocio Camacho-Morales, Cuifeng Ying, Andrey E. Miroshnichenko, Dragomir N. Neshev, Mohsen Rahmani
 • Opto-Electronic Advances
 • 31.38 Gb/s GaN-based LED array visible light communication system enhanced with V-pit and sidewall quantum well structure
 • 2023-07-28
 • Zengyi Xu, Wenqing Niu, Yu Liu, Xianhao Lin, Jifan Cai, Jianyang Shi, Xiaolan Wang, Guangxu Wang, Jianli Zhang, Fengyi Jiang, Zhixue He, Shaohua Yu, Chao Shen, Junwen Zhang, Nan Chi
 • Opto-Electronic Science
 • High-speed multiwavelength InGaAs/InP quantum well nanowire array micro-LEDs for next generation optical communications
 • 2023-07-28
 • Fanlu Zhang, Zhicheng Su, Zhe Li, Yi Zhu, Nikita Gagrani, Ziyuan Li, Mark Lockrey, Li Li, Igor Aharonovich, Yuerui Lu, Hark Hoe Tan, Chennupati Jagadish, Lan Fu
 • Opto-Electronic Science
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 61
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper