MMM
YYYY
 • Integrated photonic convolution acceleration core for wearable devices
 • 2023-11-28
 • Baiheng Zhao, Junwei Cheng, Bo Wu, Dingshan Gao, Hailong Zhou, Jianji Dong
 • Opto-Electronic Science
 • Flat soliton microcomb source
 • 2023-12-29
 • Xinyu Wang, Xuke Qiu, Mulong Liu, Feng Liu, Mengmeng Li, Linpei Xue, Bohan Chen, Mingran Zhang, Peng Xie
 • Opto-Electronic Science
 • Inverse design for material anisotropy and its application for a compact X-cut TFLN on-chip wavelength demultiplexer
 • 2024-01-09
 • Jiangbo Lyu, Tao Zhu, Yan Zhou, Zhenmin Chen, Yazhi Pi, Zhengtong Liu, Xiaochuan Xu, Ke Xu, Xu Ma, Lei Wang, Zizheng Cao, Shaohua Yu
 • Opto-Electronic Science
 • Improved spatiotemporal resolution of anti-scattering super-resolution label-free microscopy via synthetic wave 3D metalens imaging
 • 2024-01-05
 • Yuting Xiao, Lianwei Chen, Mingbo Pu, Mingfeng Xu, Qi Zhang, Yinghui Guo, Tianqu Chen, Xiangang Luo
 • Opto-Electronic Science
 • Applications of lasers: A promising route toward low-cost fabrication of high-efficiency full-color micro-LED displays
 • 2023-12-06
 • Shouqiang Lai, Shibiao Liu, Zilu Li, Zhening Zhang, Zhong Chen, Rong Zhang, Hao-Chung Kuo, Tingzhu Wu
 • Opto-Electronic Science
 • Light-stimulated adaptive artificial synapse based on nanocrystalline metal-oxide film
 • 2023-12-06
 • Igor S. Balashov, Alexander A. Chezhegov, Artem S. Chizhov, Andrey A. Grunin, Konstantin V. Anokhin, Andrey A. Fedyanin
 • Opto-Electronic Science
 • Deep learning enabled single-shot absolute phase recovery in high-speed composite fringe pattern profilometry of separated objects
 • 2023-12-12
 • Maciej Trusiak, Malgorzata Kujawinska
 • Opto-Electronic Advances
 • Exceptional-point-enhanced sensing in an all-fiber bending sensor
 • 2023-12-12
 • Zheng Li, Jingxu Chen, Lingzhi Li, Jiejun Zhang, Jianping Yao
 • Opto-Electronic Advances
 • All-optical object identification and three-dimensional reconstruction based on optical computing metasurface
 • 2023-12-12
 • Dingyu Xu, Wenhao Xu, Qiang Yang, Wenshuai Zhang, Shuangchun Wen, Hailu Luo,
 • Opto-Electronic Advances
 • Optical trapping of optical nanoparticles: Fundamentals and applications
 • 2023-11-15
 • Fengchan Zhang, Pablo Camarero, Patricia Haro-González, Lucía Labrador-Páez, Daniel Jaque
 • Opto-Electronic Science
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 64
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper