MMM
YYYY
 • Beam splitter benefits from topological antichiral edge states
 • 2023-04-28
 • Gui-Geng Liu, Baile Zhang
 • Opto-Electronic Advances
 • Tailoring spatiotemporal dynamics of plasmonic vortices
 • 2023-04-28
 • Xinyao Yuan, Quan Xu, Yuanhao Lang, Xiaohan Jiang, Yuehong Xu, Xieyu Chen, Jie Han, Xueqian Zhang, Jiaguang Han, Weili Zhang
 • Opto-Electronic Advances
 • Janus aramid nanofiber aerogel incorporating plasmonic nanoparticles for high-efficiency interfacial solar steam generation
 • 2022-11-23
 • Hui Zhang, Lei Feng, Fengyue Wang, Mingze Liu, Yingying Zhang, Jia Zhu, Yanqing Lu, Ting Xu
 • Opto-Electronic Advances
 • Broadband all-fiber optical phase modulator based on photo-thermal effect in a gas-filled hollow-core fiber
 • 2022-11-04
 • Shoulin Jiang, Feifan Chen, Yan Zhao, Shoufei Gao, Yingying Wang, Hoi Lut Ho, Wei Jin
 • Opto-Electronic Advances
 • Time-sequential color code division multiplexing holographic display with metasurface
 • 2022-11-03
 • Xin Li, Qinmiao Chen, Xue Zhang, Ruizhe Zhao, Shumin Xiao, Yongtian Wang, Lingling Huang
 • Opto-Electronic Advances
 • Flat multifunctional liquid crystal elements through multi-dimensional information multiplexing
 • 2022-10-28
 • Dongliang Tang, Zhenglong Shao, Xin Xie, Yingjie Zhou, Xiaohu Zhang, Fan Fan, Shuangchun Wen
 • Opto-Electronic Advances
 • Multi-foci metalens for spectra and polarization ellipticity recognition and reconstruction
 • 2023-03-30
 • Hui Gao, Xuhao Fan, Yuxi Wang, Yuncheng Liu, Xinger Wang, Ke Xu, Leimin Deng, Cheng Zeng, Tingan Li, Jinsong Xia, Wei Xiong
 • Opto-Electronic Science
 • Spatio-temporal isolator in lithium niobate on insulator
 • 2023-03-30
 • Haijin Huang, Armandas Balčytis, Aditya Dubey, Andreas Boes, Thach G. Nguyen, Guanghui Ren, Mengxi Tan, Arnan Mitchell
 • Opto-Electronic Science
 • Lensless complex amplitude demodulation based on deep learning in holographic data storage
 • 2023-03-25
 • Jianying Hao, Xiao Lin, Yongkun Lin, Mingyong Chen, Ruixian Chen, Guohai Situ, Hideyoshi Horimai, Xiaodi Tan
 • Opto-Electronic Advances
 • Inverse design and realization of an optical cavity-based displacement transducer with arbitrary responses
 • 2022-03-25
 • Qianbo Lu, Qingxiong Xiao, Chengxiu Liu, Yinan Wang, Qixuan Zhu, Manzhang Xu, Xuewen Wang, Xiaoxu Wang, Wei Huang
 • Opto-Electronic Advances
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 57
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper