MMM
YYYY
 • Development of a double-layer shaking table for large-displacement high-frequency excitation
 • 2022-01-20
 • Pan Peng, Guo Youming, Kang Yingjie, Wang Tao, Han Qinghua
 • Earthquake Engineering and Engineering Vibration
 • Parametric study on the flutter sensitivity of a wide-chord hollow fan blade
 • 2022-01-25
 • Xiaojie Zhang, Yanrong Wang, Weiyu Chen, Xianghua Jiang
 • Chinese Journal of Aeronautics
 • Deep-learning-based ciphertext-only attack on optical double random phase encryption
 • 2021-05-20
 • Meihua Liao, Shanshan Zheng, Shuixin Pan, Dajiang Lu, Wenqi He, Guohai Situ, Xiang Peng
 • Opto-Electronic Advances
 • Simvastatin Improves Outcomes of Endotoxin-induced Coagulopathy by Regulating Intestinal Microenvironment
 • 2022-01-18
 • Min Xu, Li-li Luo, Meng-yi Du, Lu Tang, Jie Zhou, Yu Hu, Heng Mei
 • Current Medical Science
 • Target serum concentration of vancomycin may be reached earlier with a loading dose
 • 2022-01-04
 • Huang Yanxia, He Le, Deng Yunxin, Zhang Renjing, Meng Mei, Liu Jiao, Chen Dechang
 • Chinese Medical Journal
 • Application and Prospect of Platelet Multi-Omics Technology in Study of Blood Stasis Syndrome
 • 2021-12-20
 • Ying Li, Ming-qian Sun, Lei Li, Ye-hao Zhang, Lan Miao, Jian-xun Liu
 • Chinese Journal of Integrative Medicine
 • Artificial intelligence CT helps evaluate the severity of COVID-19 patients: A retrospective study
 • 2021-12-23
 • Yi Han, Su-cheng Mu, Hai-dong Zhang, Wei Wei, Xing-yue Wu, Chao-yuan Jin, Guo-rong Gu, Bao-jun Xie, Chao-yang Tong
 • World Journal of Emergency Medicine
 • Risk assessment of fault water inrush during deep mining
 • 2022-01-19
 • Zhaodan Cao, Qixiong Gu, Zhen Huang, Jiaju Fu
 • International Journal of Mining Science and Technology
 • Genetic-algorithm-based artificial intelligence control of a turbulent boundary layer
 • 2022-01-06
 • Jianing Yu, Dewei Fan, Bernd. R. Noack, Yu Zhou
 • Acta Mechanica Sinica
 • Ultra-high resolution strain sensor network assisted with an LS-SVM based hysteresis model
 • 2021-05-20
 • Tao Liu, Hao Li, Tao He, Cunzheng Fan, Zhijun Yan, Deming Liu, Qizhen Sun
 • Opto-Electronic Advances
 • 1 2 3 4 ... 34
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper