MMM
YYYY
 • Hydrogels with Dynamically Controllable Mechanics and Biochemistry for 3D Cell Culture Platforms
 • 2021-11-09
 • Hai-Yang Wu, Lei Yang, Jiang-Shan Tu, Jie Wang, Jin-Ge Li, Hong-Ying Lv, Xiao-Niu Yang
 • Chinese Journal of Polymer Science
 • Construction of bifunctional single-atom catalysts on the optimized β-Mo₂C surface for highly selective hydrogenation of CO₂ into ethanol
 • 2021-10-26
 • Xue Ye, Junguo Ma, Wenguang Yu, Xiaoli Pan, Chongya Yang, Chang Wang, Qinggang Liu, Yanqiang Huang
 • Journal of Energy Chemistry
 • Climate Suitability Assessment of Human Settlements for Regions along the Belt and Road
 • 2021-11-03
 • LIN Yumei, LI Peng, FENG Zhiming, YANG Yanzhao, YOU Zhen, ZHU Fuxin
 • Chinese Geographical Science
 • Spatiotemporal changes in water, land use, and ecosystem services in Central Asia considering climate changes and human activities
 • 2021-09-10
 • YU Yang, CHEN Xi, Ireneusz MALIK, Malgorzata WISTUBA, CAO Yiguo, HOU Dongde, TA Zhijie, HE Jing, ZHANG Lingyun, YU Ruide, ZHANG Haiyan, SUN Lingxiao
 • Journal of Arid Land
 • Generation of super-resolved optical needle and multifocal array using graphene oxide metalenses
 • 2021-02-28
 • Hongtao Wang, Chenglong Hao, Han Lin, Yongtian Wang, Tian Lan, Cheng-Wei Qiu, Baohua Jia
 • Opto-Electronic Advances
 • Code design and latency analysis of distributed matrix multiplication with straggling servers in fading channels
 • 2021-11-13
 • Ning Liu, Kuikui Li, Meixia Tao
 • China Communications
 • Mechanical Design and Dynamic Compliance Control of Lightweight Manipulator
 • 2021-11-06
 • Shao-Lin Zhang, Yue-Guang Ge, Hai-Tao Wang, Shuo Wang
 • International Journal of Automation and Computing
 • Perspectives and challenges for lead-free energy-storage multilayer ceramic capacitors
 • 2021-11-12
 • Peiyao Zhao, Ziming Cai, Longwen Wu, Chaoqiong Zhu, Longtu Li, Xiaohui Wang
 • Journal of Advanced Ceramics
 • Design of high efficiency achromatic metalens with large operation bandwidth using bilayer architecture
 • 2021-01-27
 • Yilin Wang, Qingbin Fan, Ting Xu
 • Opto-Electronic Advances
 • {332}<113>Twinning transfer behavior and its effect on the twin shape in a beta-type Ti-23.1Nb-2.0Zr-1.0O alloy
 • 2021-11-20
 • Yi Yang, Bohua Zhang, Zhichao Meng, Lei Qu, Hao Wang, Sheng Cao, Jianan Hu, Hao Chen, Songquan Wu, Dehai Ping, Geping Li, Lai-Chang Zhang, Rui Yang, Aijun Huang
 • Journal of Materials Science & Technology
 • 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 ... 34
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper