MMM
YYYY
 • Direct laser interference patterning of nonvolatile magnetic nanostructures in Fe₆₀Al₄₀ alloy via disorder-induced ferromagnetism
 • 2020-01-20
 • Philipp Graus, Thomas B. Möller, Paul Leiderer, Johannes Boneberg, Nikolay I. Polushkin
 • Opto-Electronic Advances
 • Direct growth of hexagonal boron nitride films on dielectric sapphire substrates by pulsed laser deposition for optoelectronic applications
 • 2021-11-05
 • Gaokai Wang, Jingren Chen, Junhua Meng, Zhigang Yin, Ji Jiang, Yan Tian, Jingzhen Li, Jinliang Wu, Peng Jin, Xingwang Zhang
 • Fundamental Research
 • Side-polished SMS based RI sensor employing macro-bending perfluorinated POF
 • 2021-10-25
 • Xuezhi Zhang, Boyue Yang, Junfeng Jiang, Kun Liu, Xiaojun Fan, Zhaozhu Liu, Min Peng, Guanlong Chen, Tiegen Liu
 • Opto-Electronic Advances
 • Scalping or Line-sitting: The Role of Speculators
 • 2021-11-06
 • Qianqian Chen, Zhenyang Shi, Yi Yang
 • Journal of Systems Science and Systems Engineering
 • Feature and Tendency of Technology Transfer in Z-Park Patent Cooperation Network: From the Perspective of Global Optimal Path
 • 2021-11-08
 • Jun Guan, Jingying Xu, Yu Han, Dawei Wang, Lizhi Xing
 • Journal of Data and Information Science
 • Quality of Life and Relative Household Energy Consumption in China
 • 2021-09-28
 • Xunpeng Shi, Tsun Se Cheong, Jian Yu, Xiaoguang Liu
 • China & World Economy
 • Validation and invalidation of SARS-CoV-2 main protease inhibitors using the Flip-GFP and Protease-Glo luciferase assays
 • 2021-11-01
 • Chunlong Ma, Haozhou Tan, Juliana Choza, Yuying Wang, Jun Wang
 • Acta Pharmaceutica Sinica B
 • A waveguide metasurface based quasi-far-field transverse-electric superlens
 • 2021-10-25
 • Yechuan Zhu, Xiaolin Chen, Weizheng Yuan, Zhiqin Chu, Kwok-yin Wong, Dangyuan Lei, Yiting Yu
 • Opto-Electronic Advances
 • Protective effects on acute hypoxic-ischemic brain damage in mfat-1 transgenic mice by alleviating neuroinflammation
 • 2021-09-30
 • Geng Xue, Wang Meng, Leng Yunjun, Li Lin, Yang Haiyuan, Dai Yifan, Wang Ying
 • The Journal of Biomedical Research
 • Better prognostic determination of cT3 rectal cancer through measurement of distance to mesorectal fascia: A multicenter study
 • 2021-09-26
 • Xiaoyan Zhang, Qiaoyuan Lu, Xiangjie Guo, Wuteng Cao, Hongmei Zhang, Tao Yu, Xiaoting Li, Zhen Guan, Xueping Li, Ruijia Sun, Yingshi Sun
 • Chinese Journal of Cancer Research
 • 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 ... 34
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper