MMM
YYYY
 • Mapping non-laminar proton acceleration in laser-driven target normal sheath field
 • 2021-11-23
 • Qin Chengyu, Zhang Hui, Ji Liangliang, Li Shun, Zhai Shuhua, Li Angxiao, Qian Jiayi, Gui Jiayan, Wu Fenxiang, Zhang Zongxin, Xu Yi, Liang Xiaoyan, Leng Yuxin, Shen Baifei, Li Ruxin
 • High Power Laser Science and Engineering
 • Transformation of agriculture on the Loess Plateau of China toward green development
 • 2021-11-19
 • Gang HE, Zhaohui WANG, Jianbo SHEN, Zhenling CUI, Fusuo ZHANG
 • Frontiers of Agricultural Science and Engineering
 • A lignified-layer bridge controlled by a single recessive gene is associated with high pod-shatter resistance in Brassica napus L
 • 2021-11-02
 • Wen Chu, Jia Liu, Hongtao Cheng, Chao Li, Li Fu, Wenxiang Wang, Hui Wang, Mengyu Hao, Desheng Mei, Kede Liu, Qiong Hu
 • The Crop Journal
 • On the Asymptotic Stability of Wave Equations Coupled by Velocities of Anti-symmetric Type
 • 2021-11-12
 • Yan Cui, Zhiqiang Wang
 • Chinese Annals of Mathematics, Series B
 • 3D dynamic motion of a dielectric micro-sphere within optical tweezers
 • 2021-01-27
 • Jing Liu, Mian Zheng, Zhengjun Xiong, Zhi-Yuan Li
 • Opto-Electronic Advances
 • Some Questions Regarding Verification of Carleson Measures
 • 2021-11-05
 • Fangwen Deng, Caiheng Ouyang, Ru Peng
 • Acta Mathematica Scientia
 • Effects on the emission discrepancy between two-dimensional Sn-based and Pb-based perovskites
 • 2021-11-11
 • Zhang Tianju, Zhou Chaocheng, Lin Jia, Wang Jun
 • Chinese Optics Letters
 • Universal precursor seismicity pattern before locked-segment rupture and evolutionary rule for landmark earthquakes
 • 2021-10-12
 • Hongran Chen, Siqing Qin, Lei Xue, Baicun Yang, Ke Zhang
 • Geoscience Frontiers
 • Plasma and nanoparticle shielding during pulsed laser ablation in liquids cause ablation efficiency decrease
 • 2021-01-27
 • Sarah Dittrich, Stephan Barcikowski, Bilal Gökce
 • Opto-Electronic Advances
 • Move a Tropical Cyclone with 4D-Var and Vortex Dynamical Initialization in WRF Model
 • 2021-08-15
 • WANG Ting, PENG Yue-hua, ZHANG Bang-lin, LEUNG Jeremy Cheuk-Hin, SHI Wei-lai
 • Journal of Tropical Meteorology
 • 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 ... 34
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper