MMM
YYYY
 • Molecular imprinting and cladding produces antibody mimics with significantly improved affinity and specificity
 • 2021-10-05
 • Rongrong Xing, Zhanchen Guo, Haifeng Lu, Qi Zhang, Zhen Liu
 • Science Bulletin
 • Detecting subtle yet fast skeletal muscle contractions with ultrasoft and durable graphene-based cellular materials
 • 2021-10-05
 • Zijun He, Zheng Qi, Huichao Liu, Kangyan Wang, Leslie Roberts, Jefferson Z Liu, Yilun Liu, Stephen J Wang, Mark J Cook, George P Simon, Ling Qiu, Dan Li
 • National Science Review
 • Transplantation of a Beating Heart: A First in Human
 • 2021-10-02
 • Shengli Yin, Jian Rong, Yinghua Chen, Lu Cao, Yunqi Liu, Shaoyan Mo, Hanzhao Li, Nan Jiang, Mai Xiong, Han Shi, Tielong Wang, Yongxu Shi, Yanlin Zhu, Mengya Liang, Wei Xiong, Yili Chen, Guixing Xu, Xiaoxiang Chen, Xiaojun Chen, Meixian Yin, Baiyun Tang, Fengqiu Gong, Wenqi Huang, Yugang Dong, Björn Nashan, Stefan G Tullius, Zhiyong Guo, Zhongkai Wu, Xiaoshun He
 • ChinaXiv
 • Age and composition of young basalts on the Moon, measured from samples returned by Chang'e-5
 • 2021-10-07
 • Xiaochao Che, Alexander Nemchin, Dunyi Liu, Tao Long, Chen Wang, Marc D. Norman, Katherine H. Joy, Romain Tartese, James Head, Bradley Jolliff, Joshua F. Snape, Clive R. Neal, Martin J. Whitehouse, Carolyn Crow, Gretchen Benedix, Fred Jourdan, Zhiqing Yang, Chun Yang, Jianhui Liu, Shiwen Xie, Zemin Bao, Runlong Fan, Dapeng Li, Zengsheng Li, Stuart G. Webb
 • Science
 • An artificial neural network chip based on two-dimensional semiconductor
 • 2021-10-05
 • Shunli Ma, Tianxiang Wu, Xinyu Chen, Yin Wang, Hongwei Tang, Yuting Yao, Yan Wang, Ziyang Zhu, Jianan Deng, Jing Wan, Ye Lu, Zhengzong Sun, Zihan Xu, Antoine Riaud, Chenjian Wu, David Wei Zhang, Yang Chai, Peng Zhou, Junyan Ren, Wenzhong Bao
 • Science Bulletin
 • Fast Configuration Change Impact Analysis for Network Overlay Data Center Networks
 • 2021-10-01
 • Lizhao You, Jiahua Zhang, Yili Jin, Hao Tang, Xiao Li
 • IEEE/ACM Transactions on Networking
 • First mixopterid eurypterids (Arthropoda: Chelicerata) from the Lower Silurian of South China
 • 2021-07-14
 • Han Wang, Jason Dunlop, Zhikun Gai, Xiaojie Lei, Edmund A. Jarzembowski, Bo Wang
 • Science Bulletin
 • Fluidic Endogenous Magnetism and Magnetic Monopole Clues from Liquid Metal Droplet Machine
 • 2021-09-27
 • Yingxin Zhou, Jiasheng Zu, Jing Liu
 • ChinaXiv
 • Hepatorenal syndrome in acute-on-chronic liver failure with acute kidney injury: more questions requiring discussion
 • 2021-09-25
 • Songtao Liu, Qinghua Meng, Yuan Xu, Jianxin Zhou
 • Gastroenterology Report
 • Lowering the Carbon Emissions Peak and Accelerating the Transition Towards Net Zero Carbon
 • 2021-09-10
 • Jiahua Pan
 • Chinese Journal of Urban and Environmental Studies
 • 1 ... 46 47 48 49 50 51 52 ... 63
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper