MMM
YYYY
 • Scattered seeding of CAR T cells in solid tumors augments anticancer efficacy
 • 2021-09-21
 • Hongjun Li, Zejun Wang, Edikan Archibong, Qing Wu, Guojun Chen, Quanyin Hu, Tianyuan Ci, Zhaowei Chen, Jinqiang Wang, Di Wen, Hongwei Du, Jie Jiang, Jie Sun, Xingcai Zhang, Gianpietro Dotti, Zhen Gu
 • National Science Review
 • Intrinsically inert hyperbranched interlayer for enhanced stability of organic solar cells
 • 2021-09-21
 • Yawen Li, Tengfei Li, Jiayu Wang, Xiaowei Zhan, Yuze Lin
 • Science Bulletin
 • Cell-free chemoenzymatic starch synthesis from carbon dioxide
 • 2021-09-24
 • Tao Cai, Hongbing Sun, Jing Qiao, Leilei Zhu, Fan Zhang, Jie Zhang, Zijing Tang, Xinlei Wei, Jiangang Yang, Qianqian Yuan, Wangyin Wang, Xue Yang, Huanyu Chu, Qian Wang, Chun You, Hongwu Ma, Yuanxia Sun, Yin Li, Can Li, Huifeng Jiang, Qinhong Wang, Yanhe Ma
 • Science
 • Dating the First Case of COVID-19 Epidemic from a Probabilistic Perspective
 • 2021-09-22
 • Zhouwang Yang, Yunhe Hu, Zhiwei Ding, Tiande Guo
 • ChinaXiv
 • Self-energy dynamics and mode-specific phonon threshold effect in a Kekulé-ordered graphene
 • 2021-09-16
 • Hongyun Zhang, Changhua Bao, Michael Schüler, Shaohua Zhou, Qian Li, Laipeng Luo, Wei Yao, Zhong Wang, Thomas P Devereaux, Shuyun Zhou
 • National Science Review
 • Integrated 'all-in-one' strategy to stabilize zinc anodes for high-performance zinc-ion batteries
 • 2021-09-15
 • Canpeng Li, Xuesong Xie, Hui Liu, Pinji Wang, Canbin Deng, Bingan Lu, Jiang Zhou, Shuquan Liang
 • National Science Review
 • Scientific Aspiration of the Chinese Space Station Program: an Interview with Ming Gao
 • 2021-08-26
 • Weijie Zhao
 • National Science Review
 • Structured eigenvalue problems in electronic structure methods from a unified perspective
 • 2021-09-14
 • Zhendong Li
 • Chinese Journal of Chemical Physics
 • Transmission, viral kinetics and clinical characteristics of the emergent SARS-CoV-2 Delta VOC in Guangzhou, China
 • 2021-09-12
 • Yaping Wang, Ruchong Chen, Fengyu Hu, Yun Lan, Zhaowei Yang, Chen Zhan, Jingrong Shi, Xizi Deng, Mei Jiang, Shuxin Zhong, Baolin Liao, Kai Deng, Jingyan Tang, Liliangzi Guo, Mengling Jiang, Qinghong Fan, Meiyu Li, Jinxin Liu, Yaling Shi, Xilong Deng, Xincai Xiao, Min Kang, Yan Li, Weijie Guan, Yimin Li, Shiyue Li, Feng Li, Nanshan Zhong, Xiaoping Tang
 • EClinicalMedicine
 • Contrast-enhanced ultrasound as a valuable imaging modality for characterizing testicular lesions
 • 2021-09-14
 • Jie Yu, Xin-Hui Jiang, Lian-Fang Du, Min Bai, Zhao-Jun Li, Qiu-Sheng Shi, Qi Jiang, Fan Li
 • Asian Journal of Andrology
 • 1 ... 45 46 47 48 49 50 51 ... 61
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper