MMM
YYYY
 • Buildup dynamics of multiple solitons in spatiotemporal mode-locked fiber lasers
 • 2021-09-07
 • Kewei Liu, Xiaosheng Xiao, Yihang Ding, Hongyan Peng, Dongdong Lv, Changxi Yang
 • Photonics Research
 • Experimental investigation of early assessment of corpora cavernosa fibrosis with two-dimensional shear wave elastography
 • 2021-09-03
 • Li Yu, Wan-Ting Rao, Jing-Dong Tang, Jin-Fang Xing
 • Asian Journal of Andrology
 • Peripancreatic vascular involvement in patients with type 1 autoimmune pancreatitis
 • 2021-05-13
 • Meizi Li, Xiaoyin Bai, Kai Xu, Xi Wu, Tao Guo, Qingwei Jiang, Qiang Wang, Shengyu Zhang, Yingyun Yang, Yunlu Feng, Aiming Yang
 • Hepatobiliary Surgery and Nutrition
 • Propensity score matching study of 325 patients with spontaneous rupture of hepatocellular carcinoma
 • 2021-06-02
 • Wei Wang, Tao Meng, Ying Chen, Ye-Chuan Xu, Yi-Jun Zhao, Yan Zhang, Ming-Ya Yang, Zhi-Hua Zhang, Fan Huang, Hong-Chuan Zhao, Xiao-Ping Geng, Li-Xin Zhu
 • Hepatobiliary Surgery and Nutrition
 • Rapid fabrication of microrings with complex cross-section using annular vortex beams
 • 2021-09-01
 • Chenchu Zhang, Hanchang Ye, Rui Cao, Shengyun Ji, Hang Zhang, Hanlin Zhao, Sizhu Wu, Hua Zhai
 • Chinese Optics Letters
 • An Annotated List of Lizards (Sauria: Squamata) Recorded from the People’s Republic of China
 • 2021-12-25
 • Bo CAI, Xiang JI, Yingyong WANG, Dingqi RAO, Song HUANG, Yuezhao WANG, Zhaobin SONG, Xianguang GUO, and Jianping JIANG
 • Asian Herpetological Research
 • Disordered Translocation is Hastening Local Extinction of the Chinese Giant Salamander
 • 2021-09-25
 • Guocheng SHU, Ping LIU, Tian ZHAO, Cheng LI, Yinmeng HOU, Chunlin ZHAO, Jie WANG, Xiaoxiao SHU, Jiang CHANG, Jianping JIANG, Feng XIE
 • Asian Herpetological Research
 • First-principles study of plasmons in doped graphene nanostructures
 • 2021-02-24
 • Xiao-Qin Shu, Xin-Lu Cheng, Tong Liu, Hong Zhang
 • Chinese Physics B
 • Assessment of cortical bone fatigue using coded nonlinear ultrasound
 • 2021-06-23
 • Duwei Liu, Boyi Li, Dongsheng B, Tho N. H. T. Tran, Yifang Li, Dan Liu, Ying Li, Dean Ta
 • Chinese Physics B
 • Effect of pairing correlation on low-lying quadrupole states in Sn isotopes
 • 2021-07-05
 • Shuai Sun, Shi-Sheng Zhang, Zhen-Hua Zhang, Li-Gang Cao
 • Chinese Physics C
 • 1 ... 47 48 49 50 51 52 53 ... 61
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper