MMM
YYYY
 • CLSEBERT: Contrastive Learning for Syntax Enhanced Code Pre-Trained Model
 • 2021-08-10
 • Xin Wang, Yasheng Wang, Pingyi Zhou, Meng Xiao, Yadao Wang, Li Li, Xiao Liu, Hao Wu, Jin Liu, Xin Jiang
 • arXiv
 • China's Technology Cooperation with Russia: Geopolitics, Economics, and Regime Security
 • 2021-08-15
 • Christopher Weidacher Hsiung
 • The Chinese Journal of International Politics
 • On the Generalized Uncertainty Principle
 • 2021-08-13
 • Ming-Cheng Chen, Chao-Yang Lu, Jian-Wei Pan
 • ChinaXiv
 • China–US Strategic Competition and the Descent of a Porous Curtain
 • 2021-08-14
 • Jue Zhang, Jin Xu
 • The Chinese Journal of International Politics
 • Securitization of Artificial Intelligence in China
 • 2021-08-14
 • Jinghan Zeng
 • The Chinese Journal of International Politics
 • A nonchlorinated solvent-processed polymer semiconductor for high-performance ambipolar transistors
 • 2021-08-14
 • Jie Yang, Yaqian Jiang, Zhiyuan Zhao, Xueli Yang, Zheye Zhang, Jinyang Chen, Junyu Li, Wei Shi, Shuai Wang, Yunlong Guo, Yunqi Liu
 • National Science Review
 • Stretchable and self-healable hydrogel artificial skin
 • 2021-08-14
 • Bin Xue, Hui Sheng , Yongqiang Li, Lan Li, Weishuai Di, Zhengyu Xu, Linjie Ma, Xin Wang, Haoting Jiang, Meng Qin, Zhibo Yan, Qing Jiang, Jun-Ming Liu, Wei Wang, Yi Cao
 • National Science Review
 • Post-ingestion conversion of dietary indoles into anticancer agents
 • 2021-08-13
 • Li Ping Lin, Dan Liu, Jia Cheng Qian, Liang Wu, Quan Zhao, Ren Xiang Tan
 • National Science Review
 • Metagenomic evidence for the coexistence of SARS and H1N1 in patients from 2007-2012 flu seasons
 • 2021-08-11
 • Qi Liu, Zhenglin Du, Sihui Zhu, Wenming Zhao, Hua Chen, Yongbiao Xue
 • ChinaXiv
 • Division of labour: different tasks for PRC1 and PRC2 in preimplantation embryos
 • 2021-08-11
 • Jun Xiong, Bing Zhu
 • Science Bulletin
 • 1 ... 51 52 53 54 55 56 57
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper