MMM
YYYY
 • Instance Segmentation in 3D Scenes using Semantic Superpoint Tree Networks
 • 2021-08-17
 • Zhihao Liang, Zhihao Li, Songcen Xu, Mingkui Tan, Kui Jia
 • arXiv
 • Successful New-entry Prediction for Multi-Party Online Conversations via Latent Topics and Discourse Modeling
 • 2021-08-18
 • Lingzhi Wang, Jing Li, Xingshan Zeng, Kam-Fai Wong
 • arXiv
 • DRVI: Dual Refinement for Video Interpolation
 • 2021-08-13
 • Xuanyi Wu, Zhenkun Zhou, Anup Basu
 • IEEE Access
 • Distributed Expectation Propagation Detection for Cell-Free Massive MIMO
 • 2021-08-17
 • Hengtao He, Hanqing Wang, Xianghao Yu, Jun Zhang, S.H. Song, Khaled B. Letaief
 • arXiv
 • Revealing the dust transport processes of the mega dust storm event in 2021, northern china
 • 2021-08-21
 • Peng Liang, Bo Chen, Xiaoping Yang, Qianqian Liu, Airui Li, Lydia Mackenzie, Deguo Zhang
 • Science Bulletin
 • A Single Example Can Improve Zero-Shot Data Generation
 • 2021-08-16
 • Pavel Burnyshev, Valentin Malykh, Andrey Bout, Ekaterina Artemova, Irina Piontkovskaya
 • arXiv
 • Neural Architecture Dilation for Adversarial Robustness
 • 2021-08-16
 • Yanxi Li, Zhaohui Yang, Yunhe Wang, Chang Xu
 • arXiv
 • Worldwide impacts of atmospheric vapor pressure deficit on the interannual variability of terrestrial carbon sinks
 • 2021-08-20
 • Bin He, Chen Chen, Shangrong Lin, Wenping Yuan, Hans W Chen, Deliang Chen, Yafeng Zhang, Lanlan Guo, Xiang Zhao, Xuebang Liu, Shilong Piao, Ziqian Zhong, Rui Wang, Rui Tang
 • National Science Review
 • From aniline to phenol: carbon-nitrogen bond activation via uranyl photoredox catalysis
 • 2021-08-20
 • Deqing Hu, Yilin Zhou, Xuefeng Jiang
 • National Science Review
 • Acidic open-cage solution containing basic cage-confined nanospaces for multipurpose catalysis
 • 2021-08-20
 • Kang Li, Kai Wu, Yan-Zhong Fan, Jing Guo, Yu-Lin Lu, Yuan-Fan Wang, Guillaume Maurin, Cheng-Yong Su
 • National Science Review
 • 1 ... 52 53 54 55 56 57 58 ... 61
  About
  |
  Contact
  |
  Copyright © Hot Paper